Contact Pers Organisatie Tekenwedstrijd Home

De Nacht van de Onderzoekers 2012
Vrijdag 28 september 2012 van 18u tot 23u!

"Wetenschap thuis",
waar wetenschappers en technici hun wetenschappelijke onderzoek, technische bijdragen en innovatieve ideeën in de kijker zetten doorheen workshops, wetenschapsshows, demonstraties, theater, film projecties, tentoonstellings-stands en wetenschapscafés!
Te Brussel (Botanique en het Planetarium), Bergen, Luik, Louvain-la-Neuve, en Charleroi!

Peters van de Nacht:
Frank Deboosere en Luc Trullemans

Kom ook met je school!
Praat met je leraar en schrijf je klas in voor een namiddagbezoek vol futuristische wetenschap en techniek op vrijdag op 28 september 2012 van 13u tot 17u en dit voor de deuren opengaan voor het grote publiek.

Een initiatief van de Europese Commissie georganiseerd door het Federaal WetenschapsbeleidBELSPO

Botanique (centraal evenement te Brussel)
Koningsstraat 236 te 1210 Brussel

In de serres en de Orangerie vinden verschillende interactieve workshops over nieuwe technologieën plaats en wordt getoond hoe het huis van de toekomst met intelligente applicaties wordt bestuurd. Langs een virtueel 3D-salon met technologische applicaties kan een parcours worden afgelegd, kunnen audiovisuele creaties met behulp van AudioCubes worden ontworpen, kunnen aan talrijke virtuele spelletjes worden deelgenomen, meestal in 3D, kunnen insecten worden geproefd en kan een eigen parfum, deodorant of tandpasta worden gemaakt. In andere workshops komen het milieu en hernieuwbare materialen aan bod zoals het gebruik van hout en nieuwe energievormen, maar ook specifieke bibliotheektechnieken en het gebruik van sociale netwerken. In de rotonde van de Botanique organiseert Technopolis ludieke en educatieve wetenschappelijke shows en worden verschillende films over het thema "wetenschap thuis" geprojecteerd.
Iedereen vanaf 18u. - Scholen vanaf 13u.

Planetarium (Brussel)
Bouchoutlaan 10 te 1020 Brussel

Het Planetarium nodigt u uit in zijn prachtige bolvormige koepel (360° x 180°) van 840 vierkante meter waar u dankzij de laatste met nieuwe technologie uitgeruste videoprojectoren kunt (her)ontdekken hoe de wisselwerking tussen aarde, maan en zon ons dagelijks leven beïnvloedt. Voorbeelden daarvan zijn de getijden, de seizoensveranderingen en de invloed van de zon. Meer dan ooit wordt ons leeftempo door de sterren bepaald en beheerst. Dat spektakel, waarbij dansers, kalligrafen en videokunstenaars worden betrokken, wordt tweemaal 's namiddags (voor lager onderwijs om 14u, voor secundair onderwijs om 15u) en vijfmaal 's avonds (om 18, 19, 20, 21 en 22 uur) geprojecteerd. Naast die projecties die enkel in het kader van de Nacht van de Onderzoekers plaatsvinden, lopen de gewone voorstellingen in het Planetarium gewoon door.
Voor iedereen om 18u. - Voor de scholen

Auditoires des Sciences (Louvain-la-Neuve)
Place des Sciences 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

In Louvain-la-Neuve vinden twee workshops plaats. In de eerste die opgebouwd wordt in een virtueel huis, wordt aandacht geschonken aan de schimmels in onze woningen, voornamelijk de positieve rol en het gebruik ervan in de farmacie tot op ons bord.
In de tweede workshop onder leiding van architect Luc Schuiten wordt een futuristische en harmonieuze visie voorgesteld van woning en natuur, waarbij een nieuwe poëtische, respectvolle en inventieve architectuur in het licht wordt gesteld.
In diverse dynamische stands kunnen de bezoekers architecten aanspreken over architectuur en klimaat, het leven in een joert, de zich snel voortplantende mijtachtigen en de biodiversiteit. Op het al rijk gestoffeerde en aantrekkelijke programma staan er tot slot ook nog films en debatten.
Voor iedereen om 17u.

Médiacité (Luik)
Boulevard Raymond Poincaré 7 te 4020 Luik

In het nieuwe Mediacité-winkelcentrum gaan onderzoekers van de Luikse universiteit in gesprek met het publiek en stellen ze hen in een gezellige en relaxte sfeer hun onderzoeksactiviteiten voor. Nieuwsgierigen klein en groot zijn van harte welkom! Wat staat er op het programma? Tal van interactieve activiteiten, workshops waarin onderzoekers hun werk voorstellen, demonstraties, tentoonstellingen en zelfs een heuse schattenjacht in het winkelcentrum! Aan de hand van twee onderwerpen – 'huis' en 'ruimte' – die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben, tonen de onderzoekers van de Luikse universiteit aan hoe sterk wetenschap in ons dagelijkse leven aanwezig is en waar we ons in de toekomst aan mogen verwachten. Kennismaking met astronomie voor leerlingen van het 4e tot 6e leerjaar van de lagere school. Bezoek aan de tentoonstelling 'Look at me' voor leerlingen tot het 6e secundair.
Iedereen van 17-20u! - Scholen van 13-16u.

Stadhuis van Bergen (Mons)
Grand-Place 22 te 7000 Bergen (Mons).

De Nacht van de Onderzoekers vindt plaats in het bevoorrechte en uitzonderlijke kader van het stadhuis, waar meer dan ooit interactiviteit en uitwisseling centraal staan.
Op het programma van de talrijke interactieve en levendige workshop staan onder andere de wetenschap in de koelkast, biologisch afbreekbare verpakkingen, met micro-algen opgebouwde bioreactoren, de chemie in keuken en badkamer en het huis van de toekomst.
Dat aantrekkelijk programma wordt verder aangevuld met interactieve conferenties tussen publiek en onderzoekers, een intrigerend digitaal spel en een door wetenschappers verzorgd muzikale prestatie.
Iedereen om 18u. - Secundaire onderwijs van 13-16u.

Bar de Charleroi Danses
Boulevard Mayence 65c te 6000 Charleroi

Hier vindt een belangrijk wetenschapscafé onderdak waar mensen met uiteenlopende achtergronden samenkomen.
De debatten worden geleid door onderzoekers van het BioPark, een in biotechnologie gespecialiseerd onderzoekscentrum, die de geheimen van hun mysterieuze activiteiten onthullen.
In dat wetenschapscafé met als hoofdthema het gebruik van biotechnologie in ons dagelijks leven, zijn er ook nog wetenschappelijke demonstraties, videoprojecties en fototentoonstellingen.
Voor iedereen om 18u.

Volg BELSPO op Twitter (nieuw venster) Volg de Nacht op Facebook (nieuw venster)

Onze winnaars van de tekenwedstrijd!
Lees meer...

Contact:
Luth Knockaert
Federaal Wetenschapsbeleid
PR & Communicatie
Tel: +32 (0)2 238 36 43
GSM: 04 73 58 34 23

Sébastien Lefebvre
Politique scientifique fédérale
Service Communication
Tél: +32 (0)2 238 35 93

Peters van de Nacht,
Frank Deboosere
Luc Trullemans

Publiciteit:
- Poster

Plaats Evenementen:

Botanique
Koningsstraat 236
1210 Brussel.
Website:
www.botanique.be
Contact evenement
Openbaar vervoer:
Trein: Noordstation.
Metro: lijnen 2 en 6
(station Kruidtuin).
Trams & bus: trams 92 en 94, bus 61.

Planetarium
Bouchoutlaan 10
1020 Brussel
Tel: +32 (0)2 474 70 50
Website:
www.planetarium.be
Contact evenement

Auditoires des Sciences
Place des Sciences 2
1348 Louvain-la-Neuve
Website:
www.uclouvain.be/411165.htm

Médiacité
Bd Raymond Poincaré 7
4020 Luik
Website:
www.ulg.ac.be/sciences
Contact evenement

Stadhuis van Bergen (Mons)
Grand-Place, 22
7000 Bergen (Mons)
Website:
www.mons.be
Organisatie:
Université de Mons
en Materia Nova
www.umons.ac.be/
nuitdeschercheurs

Contact evenement

Bar de Charleroi Danses
Boulevard Mayence 65c
6000 Charleroi

 

Archief van de Nacht
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006

Peter van de Nacht van de onderzoekers!

Initiatieven als de Nacht van de Onderzoekers, en vooral het thema “Wetenschap thuis” zijn super interessant! Wetenschap is immers overal, en dus zeker ook in de huiskamer.
Frank Deboosere
www.frankdeboosere.be

Een evenement zoals De Nacht van de Onderzoekers draagt zeker bij aan de culturele opvoeding van onze jongeren!
Dit soort initiatieven is onmisbaar geworden in onze samenleving.
Luc Trullemans

© Nacht van de Onderzoekers