Sponsors

Europese Commissie
Federaal Wetenschapsbeleid
Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)
Marie Curie Actions
De evenementen worden gesteund door de Europese Commissie in het kader van de Marie Curie acties, een programma van de Europese Unie dat erop gericht is onderzoeksloopbanen te bevorderen.
Metro

© Nacht van de Onderzoekers